Chương trình Mầm non - Vietschool - Tin tưởng - Tự hào

lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955 (TS) - 024.3201.7755 (VP)

Chương trình Mầm non

Mục tiêu 

Mục tiêu của chương trình giáo dục Mầm non Vietschool là giúp trẻ em trở thành những người tự chủ, phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ và lối sống; thấm nhuần triết lý giáo dục, bộ giá trị cốt lõi của Nhà trường, tạo nền tảng vững chắc để học sinh bước vào bậc học Tiểu học, và xa hơn là cuộc sống sau này.

Triết lý và giá trị

Triết lý giáo dục của Vietschool là “Đào tạo con người tự do, có khả năng lãnh đạo bản thân, làm chủ cuộc sống”.

Triết lý giáo dục cùng với phương pháp giáo dục, sứ mệnh và tầm nhìn, tạo thành nền tảng tinh thần vững chắc của Vietschool, chi phối mọi hoạt động giáo dục của Nhà trường.

Phương pháp giáo dục

Phương pháp giáo dục chủ đạo của Vietschool là Đồng kiến tạo. Với bậc Mầm non, phương pháp này được tiến hành qua hai giai đoạn: Học qua chơi (Learning by playing) và Khuyến khích biểu đạt (Encouraging self-expression). Thông qua đó, học sinh có được trải nghiệm thực tế để hình thành nhận thức và tình cảm, và sau đó biểu đạt được tình cảm, ngôn ngữ, nhận thức của mình dưới nhiều dạng khác nhau trong quá trình chơi và tương tác với bạn bè, thầy cô và cha mẹ.

Đây là phương pháp giáo dục hiện đại và toàn diện, cho phép khai thác ưu điểm của nhiều phương pháp khác nhau như các phương pháp giáo dục của Maria Montessori, Waldorf Steiner, Jean Piaget, Reggio Emilia… mà không đánh mất sự phát triển tự nhiên và hồn nhiên của trẻ. Nhờ đó, trẻ học mà như chơi, chơi mà như học, đi từng bước tự chủ và vững vàng trên hành trình phát triển của chính mình.

Chương trình giáo dục

Chương trình được xây dựng dựa trên cơ sở Chương trình giáo dục Quốc gia và các chương trình giáo dục bản sắc của Vietschool, trong sự tham chiếu đến triết lý giáo dục và bộ giá trị cốt lõi của Nhà trường.

1. Phát triển thể chất: Có mục tiêu phát triển thể chất, thúc đẩy sự phát triển các hệ cơ nhằm nâng cao sức mạnh và sự dẻo dai của cơ bắp, độ mềm dẻo và sức mạnh toàn thân, độ nhanh nhẹn và linh hoạt, sức bật và lực chạy. Chương trình phát triển thể chất được tích hợp với các trò chơi dân gian nhiều vận động của Việt Nam và chương trình Hexathlon của Nhật Bản.

2. Ngôn ngữ và nhận thức: Có mục tiêu phát triển khả năng quan sát, suy nghĩ và tư duy logic của trẻ. Chương trình phát triển tư duy và nhận thức lấy Chân, tức sự thật trong nhận thức, làm mục tiêu hướng tới.

3. Đạo đức và hành vi: Có mục tiêu phát triển đạo đức và điều chỉnh hành vi của trẻ. Chương trình phát triển đạo đức và hành vi lấy Thiện, không gây hại cho mình và người khác, không gây hại cho cuộc sống xung quanh, làm mục tiêu hướng tới.

4. Cảm xúc và thẩm mỹ: Có mục tiêu phát triển những cảm xúc đẹp đẽ và cảm nhận thẩm mỹ thông qua giao tiếp cảm thụ nghệ thuật. Chương trình phát triển cảm xúc và thẩm mỹ lấy Mỹ, tức cái Đẹp, làm mục tiêu hướng đến.

5. Văn hóa và kỷ luật: Có mục tiêu phát triển văn hóa sống và kỷ luật sống cho trẻ. Chương trình phát triển văn hóa và kỷ luật sống lấy Hòa, tức hài hòa trong ứng xử với bản thân và người khác, hài hòa với cuộc sống xung quanh, làm mục tiêu hướng đến.

6. Chương trình Tiếng Anh: Có mục tiêu giúp trẻ phát triển năng lực ngôn ngữ và làm quen với Tiếng Anh, trên cơ sở học tập kết hợp với vui chơi và vận động, học mà chơi – chơi mà học. Chương trình Tiếng Anh được xây dựng dựa trên cơ sở “Chuẩn kiến thức cốt lõi chung – Common Core State Standards” (CCSS) của Hoa Kỳ.

7. Làm quen với Toán: Có mục tiêu giúp trẻ phát triển năng lực tư duy logic và giúp cho học sinh làm quen với Toán học. Tương tự như chương trình làm quen với Tiếng Anh, chương trình làm quen với Toán được xây dựng dựa trên cơ sở Chuẩn kiến thức cốt lõi chung (CCSS) của Hoa Kỳ, và được triển khai dưới dạng học mà chơi – chơi mà học.

8. Khám phát STEAM: Có mục tiêu phát triển trí tò mò khoa học và năng lực giải quyết vấn đề của trẻ trong các trò chơi, bài tập về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Chương trình khám phá STEAM được Vietschool xây dựng trên cơ sở Chuẩn kiến thức cốt lõi chung (CCSS); Chuẩn Khoa học cho thế hệ kế tiếp (NGSS) của Hoa Kỳ.

9. Chương trình Vietskills: Có mục tiêu giúp trẻ phát triển kỹ năng và văn hóa sống, hướng tới mục tiêu trở thành người tự chủ và tự lập, đảm bảo vệ sinh cá nhân, sinh hoạt ngăn nắp, hợp tác hiệu quả với bè bạn, thầy cô và người khác. Chương trình do BGH nhà trường xây dựng và tổ chức triển khai.

10. Trải nghiệm Văn hóa Việt: Có mục tiêu giúp trẻ tìm hiểu và trải nghiệm Văn hóa Việt, thông qua đồng dao và trò chơi dân gian, lễ hội, ẩm thực, trang phục, mỹ thuật, âm nhạc…, hướng tới mục tiêu giúp trẻ không chỉ tự tin hội nhập mà còn biết tự hào về nguồn cội văn hóa của mình.

Phân bổ chương trình giáo dục bậc Mầm non của Vietschool được trình bày trong hình bên dưới.

Phân bổ Chương trình Giáo dục Mầm non của Vietschool.