Vietschool – Tin tưởng – Tự hào – Hệ thống giáo dục Vietschool

Vietschool - Tin tưởng - Tự hào

lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

ĐÀO TẠO CON NGƯỜI TỰ DO, CÓ KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO BẢN THÂN, LÀM CHỦ CUỘC SỐNG

Giới thiệu

Hệ thống Giáo dục Vietschool được ra đời từ tâm huyết của những người sáng lập, với mong muốn tạo dựng một môi trường giáo dục đích thực, để trẻ em có được niềm vui đến trường mỗi ngày, được tạo điều kiện phát triển hết tiềm năng, trong tinh thần giáo dục nhân văn và khai phóng.

Để làm được điều đó, trước khi đi vào xây dựng cơ sở vật chất, Vietschool đã tạo lập nền tảng tinh thần vững chắc với triết lý giáo dục “Đào tạo con người tự do, có khả năng lãnh đạo bản thân, làm chủ cuộc sống”.

Cơ sở vật chất, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, đội ngũ giáo viên và các hoạt động giáo dục của nhà trường đều được xây dựng và triển khai sao cho hiện thực hóa triết lý giáo dục và bộ giá trị cốt lõi này…

Banner

BẢN SẮC VIETSCHOOL

TỰ HÀO VIETSCHOOL

Nhà trường khai phóng

Vietschool đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nội dung chương trình và triển khai các hoạt động theo mô hình giáo dục khai phóng. Học sinh Vietschool được tạo điều kiện để có nhiều trải nghiệm,...

Nhà giáo khai sáng

Để triển khai chương trình giáo dục khai phóng, Vietschool cần những nhà giáo khai sáng. Họ là những con người được chọn lựa chọn kỹ càng và đào tạo bài bản theo chương trình “Nhà giáo khai sáng”...

Cha mẹ tin tưởng

Vietschool phấn đấu không ngừng để đảm bảo chất lượng giáo dục và dịch vụ, để cho các bậc cha mẹ khi gửi con đến trường, thì điều đầu tiên họ cảm thấy là sự yên tâm và sau đó là sự tin tưởng đối...

Học sinh tự hào

Vietschool xây dựng chương trình và tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho cả thầy và trò đều cảm thấy tự hào vì được sống và làm việc ở ngôi trường này. Sự tự hào đến từ chính trải nghiệm của mỗi người...