Các khóa học đã đăng ký

Hội đồng cố vấn

 

Hội đồng cố vấn của Vietschool là các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà giáo, nghệ sĩ, họa sĩ uy tín của Việt Nam và thế giới, không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn tâm huyết với giáo dục.

Hội đồng cố vấn có vai trò tư vấn và định hướng việc xây dựng nội dung chương trình các môn học, tư vấn việc tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, hướng dẫn việc kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học của Nhà trường sao cho đạt được các mục tiêu giáo dục và nhất quán với triết lý giáo dục, phương pháp giáo dục và bộ giá trị cốt lõi của Vietschool.

Thành viên của hội đồng cố vấn sẽ được nhật thường xuyên.

GS. TS. Trần Nho Thìn: Cố vấn môn Văn hóa Việt
GS. TS. Trần Nho Thìn: Cố vấn môn Văn hóa Việt
 • Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • Nghiên cứu sinh tại Viện Đông phương học, Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô
 • Giảng viên Khoa Văn học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội
 • Tham gia Đề tài KH&CN các cấp như: "Một số khái niệm cơ bản của văn hóa và văn học trung đại trong Truyện Kiều" (chủ trì), Đề tài NCKH CB.03.28, đề tài cấp Trường ĐHKHXHNV; "Phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam" (chủ trì), mã số  QGTĐ 14.01, đề tài cấp ĐHQG Hà Nội; "Tư tưởng lý luận văn nghệ ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay" (tham gia), ĐTQG.2014-G/03, Đề tài khoa học Hội đồng Lý luận Văn học nghệ thuật Trung ương...
 • Giải thư­ởng: giải "Công trình khoa học tiêu biểu" của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2008 cho công trình Văn học trung đại Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa, giải "Đồng Sách hay" của Hiệp hội Xuất bản Việt Nam năm 2012 cho cuốn Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX.

GS. TS. Trần Nho Thìn: Cố vấn môn Văn hóa Việt

TS. Diêu Lan Phương: Cố vấn môn Văn hóa Việt
TS. Diêu Lan Phương: Cố vấn môn Văn hóa Việt
 • Tiến sĩ Văn học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
 • Giảng viên Trường ĐHKHXH&NV
 • Chủ nhiệm CLB Ngôn ngữ & EQ - CLB hoạt động với mục tiêu phát triển khả năng ngôn ngữ (nói và viết), bồi dưỡng kiến thức nền tảng và tư duy độc lập, rèn luyện trí tuệ EQ
 • Tham gia nhiều Đề tài KH&CN các cấp như: "Hai phạm trù thẩm mỹ: cái anh hùng và cái bi kịch trong thơ ca thời kỳ chống Mỹ" (chủ trì), đề tài cấp Trường; "Thể loại trường ca hiện đại Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay" (chủ trì); "Lý luận văn nghệ ở Việt Nam - thực tiễn và định hướng phát triển" (tham gia), đề tài cấp Nhà nước...

TS. Diêu Lan Phương: Cố vấn môn Văn hóa Việt

TS. Lư Thị Thanh Lê: Cố vấn môn Văn hóa Việt
TS. Lư Thị Thanh Lê: Cố vấn môn Văn hóa Việt
 • Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Trưởng Bộ môn Văn học dân gian tại Trường ĐH KHXH&NV
 • Sáng lập Folklore Club USSH- một câu lạc bộ của những bạn trẻ yêu thích văn hóa dân gian
 • Tham gia giảng dạy về Văn học Việt Nam trong chương trình trao đổi mùa hè của University California Fullerton về Việt Nam học tại ĐHKHXH&NV
 • Thành viên chương trình ASEAN Scientist Leaders Program 2019
 • Ủy viên trẻ nhất trong BCH Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. 

TS. Lư Thị Thanh Lê: Cố vấn môn Văn hóa Việt

TS. Trịnh Thị Quý: Cố vấn môn Vietskills
TS. Trịnh Thị Quý: Cố vấn môn Vietskills
 • Giảng viên tại Khoa Quản lý giáo dục Đại học Sư Phạm Hà Nội. 
 • Nhiều năm giảng dạy kinh nghiệm sống (KNS) 
 • Cố vấn xây dựng chương trình giáo dục KNS tại các Trường mầm non uy tín ở Hà Nội
 •  Chuyên gia tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên các tỉnh thành về giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống của Bộ giáo dục và đào tạo.

TS. Trịnh Thị Quý: Cố vấn môn Vietskills

TS. Hoàng Thị Kim Huệ: Cố vấn môn Vietskills
TS. Hoàng Thị Kim Huệ: Cố vấn môn Vietskills
 • Giảng viên khoa Quản lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 
 • Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành tâm lý – giáo dục học, quản lý giáo dục. 
 • Nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế và đào tạo giáo viên giảng dạy kỹ năng sống và giá trị sống cho các Trường Mầm non và Tiểu học tại Hà Nội, triển khai tập huấn cho học sinh Tiểu học về kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực học đường.
 •  Tham gia bồi dưỡng giáo viên và tập huấn cho các chương trình đổi mới giáo dục phổ thông của Bộ giáo dục và đào tạo, các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. 

TS. Hoàng Thị Kim Huệ: Cố vấn môn Vietskills

TS. Nguyễn Thu Hà: Cố vấn môn Vietskills
TS. Nguyễn Thu Hà: Cố vấn môn Vietskills
 • Giảng viên Khoa Công tác xã hội - Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
 • Kinh nghiệm 12 năm công tác trong ngành giáo dục. 
 • Nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu và điều phối các dự án tập huấn liên quan đến giáo dục kỹ năng sống, tham vấn tâm lý, công tác xã hội và hỗ trợ các vấn đề sức khỏe tâm thần trong Trường học. 
 • Tham gia biên soạn tài liệu và điều phối tập huấn các chương trình của Bộ giáo dục đào tạo về đổi mới công tác giáo viên chủ nhiệm, tham vấn tâm lý trường học, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh vùng khó…

TS. Nguyễn Thu Hà: Cố vấn môn Vietskills

GS. TS. Trần Nho Thìn: Cố vấn môn Văn hóa Việt
GS. TS. Trần Nho Thìn: Cố vấn môn Văn hóa Việt
 • Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • Nghiên cứu sinh tại Viện Đông phương học, Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô
 • Giảng viên Khoa Văn học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội
 • Tham gia Đề tài KH&CN các cấp như: "Một số khái niệm cơ bản của văn hóa và văn học trung đại trong Truyện Kiều" (chủ trì), Đề tài NCKH CB.03.28, đề tài cấp Trường ĐHKHXHNV; "Phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam" (chủ trì), mã số  QGTĐ 14.01, đề tài cấp ĐHQG Hà Nội; "Tư tưởng lý luận văn nghệ ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay" (tham gia), ĐTQG.2014-G/03, Đề tài khoa học Hội đồng Lý luận Văn học nghệ thuật Trung ương...
 • Giải thư­ởng: giải "Công trình khoa học tiêu biểu" của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2008 cho công trình Văn học trung đại Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa, giải "Đồng Sách hay" của Hiệp hội Xuất bản Việt Nam năm 2012 cho cuốn Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX.

 

GS. TS. Trần Nho Thìn: Cố vấn môn Văn hóa Việt

TS. Lư Thị Thanh Lê: Cố vấn môn Văn hóa Việt
TS. Lư Thị Thanh Lê: Cố vấn môn Văn hóa Việt
 • Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Trưởng Bộ môn Văn học dân gian tại Trường ĐH KHXH&NV
 • Sáng lập Folklore Club USSH- một câu lạc bộ của những bạn trẻ yêu thích văn hóa dân gian
 • Tham gia giảng dạy về Văn học Việt Nam trong chương trình trao đổi mùa hè của University California Fullerton về Việt Nam học tại ĐHKHXH&NV
 • Thành viên chương trình ASEAN Scientist Leaders Program 2019
 • Ủy viên trẻ nhất trong BCH Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

TS. Lư Thị Thanh Lê: Cố vấn môn Văn hóa Việt

TS. Diêu Lan Phương: Cố vấn môn Văn hóa đọc
TS. Diêu Lan Phương: Cố vấn môn Văn hóa đọc
 • Tiến sĩ Văn học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
 • Giảng viên Trường ĐHKHXH&NV
 • Chủ nhiệm CLB Ngôn ngữ & EQ - CLB hoạt động với mục tiêu phát triển khả năng ngôn ngữ (nói và viết), bồi dưỡng kiến thức nền tảng và tư duy độc lập, rèn luyện trí tuệ EQ
 • Tham gia nhiều Đề tài KH&CN các cấp như: "Hai phạm trù thẩm mỹ: cái anh hùng và cái bi kịch trong thơ ca thời kỳ chống Mỹ" (chủ trì), đề tài cấp Trường; "Thể loại trường ca hiện đại Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay" (chủ trì); "Lý luận văn nghệ ở Việt Nam - thực tiễn và định hướng phát triển" (tham gia), đề tài cấp Nhà nước...

TS. Diêu Lan Phương: Cố vấn môn Văn hóa đọc

TS. Trịnh Thị Quý: Cố vấn môn Vietskills
TS. Trịnh Thị Quý: Cố vấn môn Vietskills
 • Giảng viên tại Khoa Quản lý giáo dục Đại học Sư Phạm Hà Nội. 
 • Nhiều năm giảng dạy kinh nghiệm sống (KNS) 
 • Cố vấn xây dựng chương trình giáo dục KNS tại các Trường mầm non uy tín ở Hà Nội
 •  Chuyên gia tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên các tỉnh thành về giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống của Bộ giáo dục và đào tạo.

TS. Trịnh Thị Quý: Cố vấn môn Vietskills

TS. Hoàng Thị Kim Huệ: Cố vấn môn Vietskills
TS. Hoàng Thị Kim Huệ: Cố vấn môn Vietskills
 • Giảng viên khoa Quản lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 
 • Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành tâm lý – giáo dục học, quản lý giáo dục. 
 • Nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế và đào tạo giáo viên giảng dạy kỹ năng sống và giá trị sống cho các Trường Mầm non và Tiểu học tại Hà Nội, triển khai tập huấn cho học sinh Tiểu học về kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực học đường.
 •  Tham gia bồi dưỡng giáo viên và tập huấn cho các chương trình đổi mới giáo dục phổ thông của Bộ giáo dục và đào tạo, các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. 

TS. Hoàng Thị Kim Huệ: Cố vấn môn Vietskills

TS. Nguyễn Thu Hà: Cố vấn môn Vietskills
TS. Nguyễn Thu Hà: Cố vấn môn Vietskills
 • Giảng viên Khoa Công tác xã hội - Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
 • Kinh nghiệm 12 năm công tác trong ngành giáo dục. 
 • Nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu và điều phối các dự án tập huấn liên quan đến giáo dục kỹ năng sống, tham vấn tâm lý, công tác xã hội và hỗ trợ các vấn đề sức khỏe tâm thần trong Trường học. 
 • Tham gia biên soạn tài liệu và điều phối tập huấn các chương trình của Bộ giáo dục đào tạo về đổi mới công tác giáo viên chủ nhiệm, tham vấn tâm lý trường học, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh vùng khó…

TS. Nguyễn Thu Hà: Cố vấn môn Vietskills

Thông tin liên hệ

ĐĂNG KÝ TÌM HIỂU THÔNG TIN VIETSCHOOL

Nhà trường sẽ phản hồi Quý phụ huynh trong 24h. Xin cảm ơn!

icon