Chương trình giáo dục – Hệ thống trường Vietschool
Các khóa học đã đăng ký

Giới thiệu

 

Vietschool tổ chức đào tạo hai hệ chính: Hệ Việt và Hệ Mỹ. Chương trình giáo dục của Vietschool tiếp cận theo hướng hiện đại, kết hợp hài hòa giữa giá trị bản sắc của nền giáo dục Quốc gia và chắt lọc những tinh hoa của nền giáo dục thế giới. 

Chương trình Hệ Việt: được xây dựng dựa trên Chương trình Giáo dục Quốc gia, kết hợp với các chương trình giáo dục chuyên biệt, mang bản sắc riêng của Vietschool, nhằm hiện thực hóa triết lý giáo dục và bộ giá trị cốt lõi của Nhà trường, đồng thời tạo ra những thế hệ học sinh Vietschool tự hào về nguồn cội và tự tin khi hội nhập.

Chương trình song ngữ (Hệ Mỹ): Chương trình song ngữ giúp học sinh trải nghiệm nền giáo dục chuẩn Mỹ, chuẩn bị nền tảng du học sau này. Học sinh được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh với Giáo viên nước ngoài. Giáo trình được biên soạn theo "Chuẩn kiến thức cốt lõi chung" CCSS (Common Core State Standards) và "Chuẩn khoa học cho thế hệ kế tiếp" NGSS (Next Generation Science Standards) của Mỹ. 

Đối với cả hai chương trình, Vietschool tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển tốt nhất năng lực và thế mạnh riêng, tạo điều kiện để bồi dưỡng mỗi học sinh trở thành một trong bốn nhóm: Người có năng lực tư duy (Thinker); Người có năng lực lãnh đạo (Leader); Người có năng lực đổi mới sáng tạo (Innovator); Người có năng lực kinh doanh (Entrepreneur).

 

Chương trình giáo dục

Thông tin liên hệ

ĐĂNG KÝ TÌM HIỂU THÔNG TIN VIETSCHOOL

Nhà trường sẽ phản hồi Quý phụ huynh trong 24h. Xin cảm ơn!

icon