Đưa đón – Hệ thống trường Vietschool
Các khóa học đã đăng ký

Đưa đón

Dịch vụ xe bus là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp theo khả năng đáp ứng của Nhà Trường và nguyện vọng của Phụ huynh.

Nhà trường cung cấp dịch vụ xe bus đưa đón học sinh với hai hình thức Tại nhà và Tại điểm.

Dưới đây là một số lưu ý dành cho Phụ huynh khi sử dụng dịch vụ xe bus của Trường:   

Đăng ký người đón học sinh:

Đối với học sinh có nhu cầu đưa đón bằng xe bus, Phụ huynh phải nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký cho Nhà trường trước khi sử dụng dịch vụ, bao gồm:

Bản đăng ký đi xe kèm nội quy đi xe bus
Phiếu đăng ký người đưa đón học sinh
Giấy tờ xác minh nhân thân của người đón (CMND, CCCD…).
Đối với học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT): trường hợp học sinh tự đến điểm đón xe hoặc tự về nhà từ điểm trả, Phụ huynh cần ký cam kết về việc miễn trừ trách nhiệm cho Nhà trường khi học sinh tự đi và tự về từ điểm đón trả.

Tất cả người đưa đón học sinh đã được đăng ký sẽ được cấp thẻ “Đón trả học sinh” và phải xuất trình thẻ với giáo viên phụ trách xe bus trước khi đón học sinh.

Trường hợp thay đổi người đón học sinh hàng ngày, Phụ huynh phải đăng ký lại người đón theo mẫu biểu và cung cấp giấy tờ xác minh nhân thân của người đón cho Nhà trường trước 1 ngày khi người mới đón học sinh.

Trường hợp Phụ huynh thay đổi người đón học sinh đột xuất, Phụ huynh cần nhắn tin thông báo với nhân viên phụ trách xe bus về thông tin của người đón như: họ tên người đón, quan hệ với học sinh, số điện thoại liên hệ, ảnh chụp (nếu có) trước giờ đón ít nhất 02 tiếng.

Thời gian đăng ký/hủy dịch vụ đưa đón học sinh đi xe bus:
Phụ huynh có nhu cầu đăng ký xe bus đưa đón học sinh cần nộp Bản đăng ký đi xe bus cho Nhà trường trước ngày 25/07 hàng năm.
Trường hợp phát sinh nhu cầu đi xe bus trong năm học, Phụ huynh nộp Bản đăng ký đi xe bus cho Nhà trường trước ít nhất 05 ngày học sinh đi xe. Trên cơ sở các tuyến xe hiện có và số lượng học sinh trên mỗi tuyến, Nhà trường sẽ thông báo với Phụ huynh về tuyến xe hoặc từ chối cung cấp dịch vụ trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được bản đăng ký của Phụ huynh.

Trường hợp muốn hủy dịch vụ đưa đón học sinh đi xe bus, Phụ huynh nộp Phiếu hủy dịch vụ cho Nhà trường trước ít nhất 05 ngày học sinh hủy đi xe.

Quy định về phí dịch vụ:

Thu phí dịch vụ:

Phí dịch vụ đưa đón xe bus được thu theo kỳ/năm cùng với học phí.

Trường hợp Phụ huynh đăng ký xe bus phát sinh giữa kỳ: Phụ huynh phải nộp phí dịch vụ trước khi học sinh lên xe. Mức phí thu là phí của số tháng còn lại của kỳ/năm học + mức phí của tháng đầu tiên đi xe. Mức phí tháng đầu tiên đi xe được tính như sau:

+ Học sinh bắt đầu đi xe từ ngày mùng 01: Phí tính tròn tháng.

+ Học sinh bắt đầu đi xe sau ngày mùng 01:

Số ngày học sinh đi xe trong tháng <=10 ngày: phí được tính tròn ½ tháng.

Số ngày học sinh đi xe > 10 ngày: phí được tính tròn tháng.
Hoàn phí dịch vụ:

Trường hợp Phụ huynh hủy dịch vụ giữa kỳ:

+  Nếu Phụ huynh nộp đơn từ ngày 10 đến ngày 25 hàng tháng: mức phí dịch vụ được hoàn sẽ được tính bắt đầu từ ngày 1 tháng tiếp theo đến hết kỳ/năm học mà Phụ huynh đã đóng phí.

+  Nếu Phụ huynh nộp đơn từ ngày 25 tháng này đến ngày 10 tháng sau: mức phí dịch vụ được hoàn được tính từ ngày 15 tháng tiếp theo đến hết kỳ/năm học mà Phụ huynh đã đóng phí.

Trường hợp học sinh xin thôi học và học sinh nghỉ học (có phép hoặc không phép): thực hiện theo Quy định Tài chính.

Trường hợp học sinh không đi xe vì các lý do đột xuất khác: Phụ huynh sẽ không được hoàn phí đối với những ngày không đi xe hoặc không được bù trừ phí dịch vụ cho kỳ sau.

Lộ trình và thời gian đón trả học sinh:

Căn cứ Danh sách học sinh đăng ký đi xe bus, BP DVHĐ làm việc với bên cung cấp dịch vụ đưa đón sắp xếp lộ trình đón trả phù hợp, đảm bảo thời gian đón trả học sinh như sau:

Buổi sáng: xe bus có mặt tại trường muộn nhất là 7h30’;
Buổi chiều: xe bus có mặt tại trường ít nhất 15’ trước giờ đón học sinh;
Học sinh phải có mặt tại điểm đón trước ít nhất 5’ trước giờ xe đến để đảm bảo lịch trình.

Lưu ý thêm: Xe chỉ dừng đợi tại điểm đón trả đúng 1 phút để đảm bảo lịch trình. Trường hợp Phụ huynh không đến đúng giờ quy định, xe sẽ đưa học sinh đến điểm đón cuối cùng. Nhân viên phụ trách đi xe bus sẽ chịu trách nhiệm trông học sinh tại địa chỉ phù hợp gần điểm trả cuối cùng và liên lạc với Phụ huynh để đón.

Quy trình đón/ trả học sinh:

Thông tin liên hệ

ĐĂNG KÝ TÌM HIỂU THÔNG TIN VIETSCHOOL

Nhà trường sẽ phản hồi Quý phụ huynh trong 24h. Xin cảm ơn!