lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Ban Lãnh đạo

https://vietschool.edu.vn/wp-admin/post.php?post=29&action=edit#

Ban Lãnh đạo

Banner

Hội đồng giáo dục (HĐGD) của Vietschool gồm Hiệu trưởng, các Trưởng Bộ môn và các chuyên gia. HĐGD là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Nhà trường về mặt chuyên môn.

HĐGD có nhiệm vụ xây dựng triết lý giáo dục và bộ giá trị cốt lõi, lựa chọn phương pháp giáo dục và tổ chức nội dung chương, lên kế hoạch triển khai sao cho hiện thực hóa được triết lý giáo dục và bộ giá trị cốt lõi này.

HĐGD cũng chịu trách nhiệm cập nhật nội dung chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục trong và ngoài Nhà trường.

Đứng đầu HĐGD của Vietschool là TS. Giáp Văn Dương, Hiệu trưởng Nhà trường.

banner

Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu Vietschool gồm Hiệu trưởng và các Hiệu phó, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Vietschool.

TS. Giáp Văn Dương

Hiệu trưởng Nhà trường

TS. Giáp Văn Dương tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Viên (Áo) năm 2006 và có nhiều năm học tập làm việc tại nước ngoài: Đại học Quốc gia Chonbuk (2000-2002, Hàn Quốc); Đại học công nghệ Viên (2003-2006, Áo); Đại học Liverpool (2007-2010, Anh); Đại học Quốc gia Singapore (2010-2013).

Năm 2013, TS. Giáp Văn Dương trở về Việt Nam để hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Năm 2015, Ông được Asia Foundation bầu chọn là Lãnh đạo trẻ Châu Á thế kỷ 21 cho các đóng góp trong lĩnh vực này.

banner

Hội đồng cố vấn

Hội đồng cố vấn của Vietschool là các nhà giáo, các chuyên gia, các nhà khoa học, nghệ sĩ, họa sĩ uy tín của Việt Nam và thế giới, không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn tâm huyết với giáo dục.

Hội đồng cố vấn có vai trò tư vấn và định hướng việc xây dựng nội dung chương trình các môn học, tư vấn việc tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, hướng dấn việc kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học của Nhà trường, sao cho đạt được các mục tiêu giáo dục và nhất quán với triết lý giáo dục, phương pháp giáo dục và bộ giá trị cốt lõi của Vietschool.

Số lượng các thành viên của hội đồng cố vấn sẽ được nhật thường xuyên, tùy theo yêu cầu phát triển của Nhà trường.