lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

CÂU LẠC BỘ & HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Câu lạc bộ ngoại khóa

Vietschool tổ chức các Câu lạc bộ ngoại khóa nhằm tạo điều kiện cho học sinh phát triển năng khiếu và cá nhân hóa giáo dục.

Danh sách các Câu lạc bộ ngoại khóa sẽ được cập nhật vào đầu học kỳ và thông báo cho phụ huynh và học sinh để đăng ký nếu có nhu cầu.