Chương trình - Vietschool - Tin tưởng - Tự hào

lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955 (TS) - 024.3201.7755 (VP)

Chương trình

Chương trình

Banner

Vietschool triển khai Chương trình giáo dục ở bậc Mầm non và Tiểu học từ năm 2019, ở bậc Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông từ năm 2020. Đối với mỗi bậc học, lại có hai chương trình:

Chương trình chính quy (Hệ Việt): được xây dựng dựa trên Chương trình Giáo dục Quốc gia, kết hợp với các chương trình giáo dục chuyên biệt, mang bản sắc riêng của Vietschool. Với mục tiêu hiện thực hóa triết lý giáo dục và bộ giá trị cốt lõi của Nhà trường, đồng thời tạo ra những thế hệ học sinh Vietschool tự hào về nguồn cội và tự tin khi hội nhập.

Chương trình song ngữ (Hệ Mỹ): được thiết kế phù hợp với học sinh có định hướng du học. Buổi sáng học Chương trình Chính quy bằng tiếng Việt, buổi chiều học các môn chuyên biệt bằng tiếng Anh theo chuẩn giáo dục Hoa Kỳ.

Đối với cả hai chương trình, Vietschool tổ chức các hoạt động cá nhân hóa nhằm phát triển tốt nhất năng lực và thế mạnh riêng, tạo điều kiện để bồi dưỡng mỗi học sinh trở thành một trong bốn nhóm: Người có năng lực tư duy (Thinker); Người có năng lực lãnh đạo (Leader); Người có năng lực đổi mới sáng tạo (Innovator); Người có năng lực kinh doanh (Entrepreneur).