Học phí & Ưu đãi – Vietschool – Tin tưởng – Tự hào

lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Học phí & Ưu đãi

Tuyển sinh

Chính sách học phí
Phí và các khoản phí Tiểu học

Hệ Việt

 • Các khoản phí hàng tháng

 • Học phí: 5,500,000đ
 • Phí ăn uống & bán trú: 1,700,000đ
 • Phí dịch vụ đưa đón: Từ 1,500,000đ - 2,200,000đ

Hệ song ngữ - Mỹ

 • Các khoản phí hàng tháng

 • Học phí: 8,100,000đ
 • Phí ăn uống & bán trú: 1,700,000đ
 • Phí dịch vụ đưa đón: Từ 1,500,000đ - 2,200,000đ
Phí và các khoản phí THCS

Hệ Việt

 • Các khoản phí hàng tháng

 • Học phí: 5,800,000đ
 • Phí ăn uống & bán trú: 1,700,000đ
 • Phí dịch vụ đưa đón: Từ 1,500,000đ - 2,200,000đ
Chính sách ưu đãi

I. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC:

II. CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:

1. Chính sách nhóm: 

2. Chính sách Anh/ Chị/ Em ruột :
– Học sinh là Anh/ Chị/ Em ruột của học sinh Vietschool được giảm thêm 5% học phí.
– Chính sách này được áp dụng đồng thời với các chính sách hỗ trợ học phí/học bổng khác.

3. Chính sách Học bổng – Không áp dụng đồng thời với chính sách nhóm: