Học phí & Ưu đãi - Vietschool - Tin tưởng - Tự hào

lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955 (TS) - 024.3201.7755 (VP)

Học phí & Ưu đãi

Tuyển sinh

Chính sách học phí
Phí và các khoản phí Tiểu học

Hệ Việt

 • Các khoản phí theo kỳ/năm

 • Học phí đóng theo kỳ: 27,500,000 VNĐ
 • Học phí đóng theo năm: 52,250,000 VNĐ
 • Phí ăn uống đóng theo kỳ: 6,500,000 VNĐ
 • Phí ăn uống đóng theo năm: 12,350,000 VNĐ
 • Phí bán trú đóng theo kỳ: 2,000,000 VNĐ
 • Phí bán trú đóng theo năm: 3,800,000 VNĐ

Hệ song ngữ - Mỹ

 • Các khoản phí đóng theo kỳ/năm

 • Học phí đóng theo kỳ: 40,500,000 VNĐ
 • Học phí đóng theo năm: 76,950,000 VNĐ
 • Phí ăn uống đóng theo kỳ: 6,500,000 VNĐ
 • Phí ăn uống đóng theo năm: 12,350,000 VNĐ
 • Phí bán trú đóng theo kỳ: 2,000,000 VNĐ
 • Phí bán trú đóng theo năm: 3,800,000 VNĐ

CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

 • Các khoản phí đóng 1 lần vào trường hoặc đầu năm

 • Phí dự tuyển (đóng 1 lần khi dự tuyển vào trường) Hệ Việt: 500,000 VNĐ/ Hệ Mỹ: 1,000,000 VNĐ
 • Phí học liệu (chưa gồm SGK, vở, đồ dùng học tập, đóng 1 lần đầu năm) Hệ Việt: 1,800,000 VNĐ/Hệ Mỹ: 2,500,000 VNĐ
 • Phí ngoại khóa (đóng 1 lần đầu năm học) Hệ Việt: 2,500,000 VNĐ/ Hệ Mỹ: 3,000,000 VNĐ
 • Phí phát triển trường (đóng 1 lần đầu năm học) Hệ Việt: 3,000,000 VNĐ/ Hệ Mỹ: 4,000,000 VNĐ
 • Phí đồng phục (mua theo set) : 2,200,000 VNĐ
 • Phí đưa đón tại điểm hoặc tại nhà (dưới 15km): 1,500,000 VNĐ ~ 2,200,000 VNĐ
Phí và các khoản phí THCS

Hệ Việt

 • Các khoản phí đóng theo kỳ/năm

 • Học phí đóng theo kỳ: 30,500,000 VNĐ
 • Học phí đóng theo năm: 57,950,000 VNĐ
 • Phí ăn uống (không bao gồm bữa sáng) đóng theo kỳ: 7,500,000 VNĐ
 • Phí ăn uống (không bao gồm bữa sáng) đóng theo năm: 14,250,000 VNĐ
 • Phí ăn uống (bao gồm bữa sáng) đóng theo kỳ: 10,250,000‬ VNĐ
 • Phí ăn uống (bao gồm bữa sáng) đóng theo năm: 19,475,000‬ VNĐ
 • Phí bán trú đóng theo kỳ: 2,000,000 VNĐ
 • Phí bán trú đóng theo năm: 3,800,000 VNĐ
Chính sách ưu đãi