lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Học phí – Học bổng

Tuyển sinh

Chính sách học phí
Năm học 2019 - 2020
(Ban hành ngày 01/01/2019)

PHÍ ĐẦU NĂM HỌC

 • (Đóng 1 lần không hoàn lại, áp dụng cho học sinh lần đầu nhập học)

 • Phí ghi danh: 1.000.000 VNĐ

  Đóng 1 lần, không chuyển nhượng, không hoàn lại.

 • Phí phát triển trường: 2.000.000 VNĐ

  Đóng 1 lần, không chuyển nhượng, không hoàn lại

   

 • Phí học liệu: 1.500.000 VNĐ

  Đóng 1 lần, không chuyển nhượng, không hoàn lại

 • Phí tham quan dã ngoại: 2.000.000 VNĐ

  Đóng 1 lần, không chuyển nhượng, không hoàn lại.

 • Phí đồng phục: 500.000 VN

  1 set gồm 1 áo phông cộc tay, 1 áo phông dài tay, 1 mũ.

 • BHYT và BHTT

  Theo quy định của Bộ y tế!

PHÍ HÀNG THÁNG

 • (Chi phí hàng tháng, hình thức đóng phí theo quy định của trường)

 • Học phí: 3.950.000 VNĐ

  Đóng học phí theo 3 tháng, 6 tháng hoặc cả năm (12 tháng).

 • Phí ăn uống: 1.000.000 VNĐ

  Phí ăn uống hàng tháng. Đóng theo 3 tháng, 6 tháng hoặc cả năm (12 tháng)

PHÍ THEO NHU CẦU

 • (Tùy theo nhu cầu thực tế của học sinh và phụ huynh)

 • Các CLB ngoại khóa

  Theo nhu cầu của học sinh.

Năm học 2019 - 2020
(Ban hành ngày 01/01/2019)

CÁC KHOẢN PHÍ ĐẦU NĂM

Đóng 1 lần không hoàn lại

 • (Áp dụng cho học sinh lần đầu nhập học)

 • Phí dự tuyển: 300.000 VNĐ

  Đóng 1 lần, không chuyển nhượng, không hoàn lại

 • Phí ghi danh: 1.000.000 VNĐ

  Đóng 1 lần, không chuyển nhượng, không hoàn lại

 • Phí phát triển trường: 3.000.000 VNĐ

  Đóng 1 lần, không chuyển nhượng, không hoàn lại

 • Phí học liệu: 1.800.000 VNĐ

  Đóng 1 lần, không chuyển nhượng, không hoàn lại

 • Phí tham quan, dã ngoại: 2.500.000 VNĐ

  Đóng 1 lần, không chuyển nhượng, không hoàn lại

 • Phí đồng phục: 2.200.000 VNĐ

  1 set gồm: 2 bộ quần áo sơ mi ngắn tay, 2 bộ thể thao, 2 áo polo, 1 áo khoác bóng chày, 1 áo len cổ tim

 • BHYT và BHTT

  Theo quy định của Bộ y tế!

CÁC KHOẢN PHÍ HÀNG THÁNG

(Chi phí hàng tháng)

 • (Chi phí hàng tháng mà học sinh phải, hình thức đóng phí theo quy định của trường)

 • Học phí: 5.200.000

  Đóng học phí theo kỳ hoặc theo năm.

 • Phí bán trú: 400.000 VNĐ

  Phí quản lý, chăm sóc học sinh

 • Phí ăn uống: 1.300.000 VNĐ

  Phí ăn uống hàng tháng. Đóng theo kỳ hoặc theo năm

Các loại phí theo nhu cầu

Tùy theo nhu cầu thực tế

 • (Tùy theo nhu cầu thực tế của học sinh)

 • Phí dịch vụ đưa đón

  Chi phí: 1.200.000 – 1.800.000 (tùy khoảng cách). Đóng theo kỳ hoặc theo năm.

 • CLB ngoại khóa

  Tùy theo nhu cầu của học sinh.

Năm học 2019 - 2020
(Ban hành ngày 1/1/2019)

CÁC KHOẢN PHÍ ĐẦU NĂM

Đóng 1 lần không hoàn lại

 • (Áp dụng cho học sinh lần đầu nhập học)

 • Phí dự tuyển: 500,000 VNĐ

  Đóng 1 lần, không chuyển nhượng, không hoàn lại

 • Phí ghi danh: 1,500,000

  Đóng 1 lần, không chuyển nhượng, không hoàn lại

 • Phí phát triển trường: 4,000,000

  Đóng 1 lần, không chuyển nhượng, không hoàn lại

 • Phí học liệu: 2,500,000 VNĐ

  Đóng 1 lần, không chuyển nhượng, không hoàn lại

 • Phí tham quan, dã ngoại: 3,000,000 VNĐ

  Đóng 1 lần, không chuyển nhượng, không hoàn lại

 • Phí đồng phục: 2,200,000 VNĐ

  1 set gồm: 2 bộ quần áo sơ mi ngắn tay, 2 bộ thể thao, 2 áo polo, 1 áo khoác bóng chày, 1 áo len cổ tim

 • BHYT và BHTT

  Theo quy định của Bộ y tế

CÁC KHOẢN PHÍ HÀNG THÁNG

(Chi phí hàng tháng)

 • (Chi phí hàng tháng mà học sinh phải, hình thức đóng phí theo quy định của trường)

 • Học phí: 7,700,000 VNĐ

  Đóng theo kỳ hoặc theo năm.

 • Phí bán trú: 400,000 VNĐ

  Phí quản lý, chăm sóc học sinh

 • Phí ăn uống: 1,300,000 VNĐ

  Phí ăn uống hàng tháng. Đóng theo kỳ hoặc theo năm.

CÁC LOẠI PHÍ THEO NHU CẦU

Tùy theo nhu cầu thực tế

 • (Tùy theo nhu cầu thực tế của học sinh)

 • Phí dịch vụ đưa đón

  Từ 1,200,000 VNĐ – 1,800,000 VNĐ (tùy khoảng cách). Đóng theo kỳ hoặc theo năm.

 • Các CLB ngoại khóa

  Tùy theo nhu cầu của học sinh

Học bổng