lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Cuộc sống Vietschool

TS. NGUYỄN TIẾN TRUNG – CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC CỦA VIETSCHOOL

09:18 02/10/2019

TS. NGUYỄN TIẾN TRUNG – CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC CỦA VIETSCHOOL

TS. Nguyễn Tiến Trung tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán, ĐHSP Hà Nội. Tiến sĩ đã thực hiện các đề tài nghiên cứu liên quan đến “phát triển năng lực toán học cho học sinh theo hướng vận dụng quan điểm kiến tạo” và có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế

Hiện nay, TS. Nguyễn Tiến Trung đang nghiên cứu các vấn đề “Giáo dục dựa vào bối cảnh”, “Giáo dục gắn liền thực tiễn”. Đồng thời, Tiến sĩ cũng thường xuyên tham gia thiết kế và tư vấn chương trình học môn Toán cho các trường học.

Tại Vietschool, TS. Tiến Trung chịu trách nhiệm đồng xây dựng tiêu chí thẩm định và trực tiếp tham gia thẩm định chi tiết chương trình Toán học của Trường.

Với chuyên môn và kinh nghiệm ứng dụng thực tế tại các trường học trong suốt hơn 10 năm qua, TS. Nguyễn Tiến Trung tư vấn cho Nhà trường về chương trình giáo dục toán học để phát triển tốt nhất năng lực của học sinh.

Các tin liên quan