lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Cuộc sống Vietschool

TS. NGUYỄN THẾ TRUNG – CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ/STEAM

15:17 08/10/2019

TS. NGUYỄN THẾ TRUNG – CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ/STEAM

TS. Nguyễn Thế Trung học chuyên Toán Tổng hợp Hà Nội, từng giành giải nhì Toán quốc tế năm 1995 tại Canada. Từ năm 1996 đến năm 2001, anh học về khoa học máy tính tại Đại học Công nghệ Sydney theo Học bổng Chính phủ Australia.

Năm 2001, TS. Nguyễn Thế Trung về nước và thành lập Công ty Công nghệ DTT. Anh tập trung phát triển hệ thống chính phủ điện tử và đặt nền móng cho giáo dục STEM tại Việt Nam.

Nhằm hoàn thiện chương trình giáo dục STEAM, Vietschool đã hợp tác cùng TS. Nguyễn Thế Trung để tư vấn, đánh giá nội dung giảng dạy, phương pháp truyền đạt của giáo viên để đảm bảo học sinh có thể tiếp thu và ứng dụng vào thực tế.
Vietschool: Tin tưởng – Tự hào!

 

 

 

Các tin liên quan