lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Cuộc sống Vietschool

TS. Giáp Văn Dương chia sẻ về Chương trình Song ngữ (Hệ Mỹ) của Vietschool

11:07 16/04/2019

Chương trình Song ngữ của Vietschool được thiết kế dành cho các học sinh có định hướng du học. Buổi sáng các em học Chương trình Chính quy (rút gọn) bằng tiếng Việt, buổi chiều học các môn Engish (Tiếng Anh), Math (Toán), Sciences (Khoa học) bằng tiếng Anh theo chuẩn giáo dục của Hoa Kỳ.

Cụ thể: Chương trình Giáo dục môn English và Math được xây dựng trên cơ sở “Common Core State Standards ” (CCSS, Chuẩn kiến thức cốt lõi chung); Chương trình Giáo dục môn Sciences được xây dựng dựa trên cơ sở “Next Generation Science Standards” (NGSS, Chuẩn Khoa học cho thế hệ kế tiếp”) và 21st Century Skills (Kỹ năng thế kỷ 21) của Hoa Kỳ.

Chương trình Song ngữ (Hệ Mỹ) của Vietschool

Một cách tổng quan, Chương trình Song ngữ (Hệ Mỹ) của Vietschool bao gồm các nội dung sau:

1. Chương trình Quốc gia (rút gọn);

2. English, Math & Sciences (CCSS, NGSS);

3. 21st Century Skills (Kỹ năng thế kỷ 21);

4. Chương trình Vietskills;

5. Tìm hiểu Văn hóa Việt;

6. Khám phá STEAM;

7. Thể chất – Nghệ thuật – Lối sống.

Chương trình song ngữ của Vietschool được xây dựng theo hướng đáp ứng yêu cầu của cả Chương trình Giáo dục Quốc gia của Việt Nam và chương trình giáo dục các môn English, Math, Sciences và theo chuẩn CCSS và NGSS của Mỹ.

Vietschool tin tưởng rằng, học sinh Hệ Mỹ của Vietschool khi tốt nghiệp không chỉ bắt nhịp được với chuẩn mực giáo dục quốc tế mà còn có được những kỹ năng và kiến thức do chương trình Quốc gia của Việt Nam mang lại, đặc biệt là những nội dung, kỹ năng kiến thức, trải nghiệm do chương trình bản sắc của Vietschool.

Vietschool: Tin tưởng – Tự hào

Các tin liên quan