Thực đơn học đường

Thực đơn bán trú tuần 1 tháng 1 đến tuần 4 tháng 1, từ ngày 01/01/2020 – 31/1/2020

Kính gửi Quý phụ huynh Vietschool, Nhà trường xin gửi Thực đơn bán trú tuần 1 tháng 1 đến tuần 4 tháng 1, từ ngày 01/01/2020 – 31/01/2020 Kính mời Quý phụ huynh tham khảo....

Thực đơn bán trú tuần 1 tháng 12 đến tuần 4 tháng 12, từ ngày 02/12/2019 – 27/12/2019

Kính gửi Quý phụ huynh Vietschool, Nhà trường xin gửi Thực đơn bán trú tuần 1 tháng 12 đến tuần 4 tháng 12, từ ngày 02/12/2019 – 27/12/2019 Kính mời Quý phụ huynh tham khảo....

Thực đơn bán trú tuần 2 tháng 11 đến tuần 4 tháng 11, từ ngày 04/11/2019 – 29/11/2019

Kính gửi Quý phụ huynh Vietschool, Nhà trường xin gửi Thực đơn bán trú tuần 2 tháng 11 đến tuần 4 tháng 11, từ ngày 04/11/2019 – 29/11/2019 Kính mời Quý phụ huynh tham khảo....

Thực đơn bán trú tuần 1 tháng 10 đến tuần 5 tháng 10, từ ngày 30/09/2019 – 1/11/2019

Kính gửi Quý phụ huynh Vietschool, Nhà trường xin gửi Thực đơn bán trú tuần 1 tháng 10 đến tuần 5 tháng 10, từ ngày 30/09/2019 – 1/11/2019 Kính mời Quý phụ huynh tham khảo....

Thực đơn bán trú tuần 4 tháng 9, từ ngày 23/9/2019 – 27/9/2019

Kính gửi Quý phụ huynh Vietschool, Nhà trường xin gửi Thực đơn bán trú tuần 4 tháng 9, từ ngày 23/9/2019 – 27/9/2019 Kính mời Quý phụ huynh tham khảo. Trân trọng.