Thực đơn học đường

Thực đơn bán trú tuần 4 tháng 9, từ ngày 23/9/2019 – 27/9/2019

Kính gửi Quý phụ huynh Vietschool, Nhà trường xin gửi Thực đơn bán trú tuần 4 tháng 9, từ ngày 23/9/2019 – 27/9/2019 Kính mời Quý phụ huynh tham khảo. Trân trọng.

Thực đơn bán trú tuần 3 tháng 9, từ ngày 16/9/2019 – 20/9/2019

Kính gửi Quý phụ huynh Vietschool, Nhà trường xin gửi Thực đơn bán trú tuần 3 tháng 9, từ ngày 16/9/2019 – 20/9/2019 Kính mời Quý phụ huynh tham khảo. Trân trọng.

Thực đơn bán trú tuần 2 tháng 9, từ ngày 9/9/2019 – 13/9/2019

Kính gửi Quý phụ huynh Vietschool, Nhà trường xin gửi Thực đơn bán trú tuần 2 tháng 9, từ ngày 9/9/2019 – 13/9/2019 Kính mời Quý phụ huynh tham khảo. Trân trọng.

Thực đơn bán trú tuần 1 tháng 9, từ ngày 3/9 – 6/9

Kính gửi Quý phụ huynh Vietschool, Nhà trường xin gửi Thực đơn bán trú tuần 1 tháng 9, từ ngày 3/9/2019 – 6/9/2019 Kính mời Quý phụ huynh tham khảo. Trân trọng.