Thực đơn bán trú tuần 1 tháng 1 đến tuần 4 tháng 1, từ ngày 01/01/2020 – 31/1/2020 – Vietschool – Tin tưởng – Tự hào

lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Cuộc sống Vietschool

Thực đơn bán trú tuần 1 tháng 1 đến tuần 4 tháng 1, từ ngày 01/01/2020 – 31/1/2020

08:56 30/12/2019

Kính gửi Quý phụ huynh Vietschool,

Nhà trường xin gửi Thực đơn bán trú tuần 1 tháng 1 đến tuần 4 tháng 1, từ ngày 01/01/2020 – 31/01/2020

Kính mời Quý phụ huynh tham khảo.

Trân trọng.

 

Các tin liên quan