THÔNG BÁO: Thay đổi tài khoản nộp học phí - Vietschool - Tin tưởng - Tự hào

lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Cuộc sống Vietschool

THÔNG BÁO: Thay đổi tài khoản nộp học phí

11:53 05/09/2019

Mến gửi các Phụ huynh của Vietschool,

Nhà trường xin gửi thông báo về việc thay đổi tài khoản nộp học phí để Phụ huynh nắm được thông tin.

Nhà trường xin chân thành cảm ơn.

Vietschool: Tin tưởng – Tự hào.

 

 

 

 

 

Các tin liên quan