Truyền thống & Thành tích - Vietschool - Tin tưởng - Tự hào

lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955 (TS) - 024.3201.7755 (VP)

Truyền thống & Thành tích

TRUYỀN THỐNG & THÀNH TÍCH

Với sứ mệnh “Đào tạo ra các công dân toàn cầu mang bản sắc Việt”, Vietschool luôn gắn giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa vào các hoạt động giảng dạy và cơ sở vật chất.

Truyền thống của Vietschool được bắt nguồn từ nền tảng tinh thần của Nhà trường, đó là: Sứ mệnh – Tầm nhìn, Triết lý giáo dục, Giá trị cốt lõi mà mỗi người Vietschool luôn có ý thức bảo vệ và bồi đắp.

Nhà trường không chỉ được biết đến là nơi giáo dục thế hệ học sinh vững vàng kiến thức, sẵn sàng hội nhập mà còn là một ngôi trường giàu truyền thống trong việc đào tạo ra những công dân có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của xã hội.