Truyền thống & Thành tích - Vietschool - Tin tưởng - Tự hào

lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Truyền thống & Thành tích

TRUYỀN THỐNG & THÀNH TÍCH

Vietschool có ý thức gây dựng truyền thống và bản sắc văn hóa ngay từ những ngày đầu mới thành lập.

Theo đó, truyền thống của Vietschool được bắt nguồn từ nền tảng tinh thần của Nhà trường, đó là: Sứ mệnh – Tầm nhìn, Triết lý giáo dục, Giá trị cốt lõi mà mỗi người Vietschool luôn có ý thức bảo vệ và bồi đắp.

Để một ngày, học sinh Vietschool được biết đến không chỉ là những người có thành tích học tập xuất sắc, mà Nhà trường còn được biết đến như một ngôi trường giàu truyền thống trong việc đào tạo ra những thế hệ người Việt trẻ có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của xã hội.