Tác phong - Trang phục - Vietschool - Tin tưởng - Tự hào

lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955 (TS) - 024.3201.7755 (VP)

Tác phong – Trang phục

Tác phong

Người Vietschool có tác phong học tập, làm việc và ứng xử nhất quán với bộ giá trị cốt lõi của Nhà trường. Giáo viên, CBNV luôn làm việc dựa trên sự tôn trọng, công bằng, tận tâm, yêu thương, lắng nghe, chia sẻ, khích lệ, kết nối

Học sinh hướng đến cái đẹp và hướng đến sự hài hòa trong giao tiếp, ứng xử, biết chia sẻ, hợp tác, tôn trọng, học hỏi, trung thực.

Trang phục

Giáo viên, nhân viên và học sinh Vietschool mặc trang phục theo quy định của Nhà trường.