Tác phong - Trang phục - Vietschool - Tin tưởng - Tự hào

lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Tác phong – Trang phục

Tác phong

Người Vietschool có tác phong học tập, làm việc và ứng xử nhất quán với bộ giá trị cốt lõi của Nhà trường. Theo đó, giáo viên, nhân viên và học sinh của Vietschool luôn làm việc dựa trên sự thật và hướng đến sự thật, hướng đến điều thiện, hướng đến cái đẹp và hướng đến sự hài hòa trong giao tiếp, ứng xử và làm việc.

Trang phục

Giáo viên, nhân viên Vietschool mặc trang phục theo quy định của Nhà trường.

Học sinh Vietschool mặc đồng phục vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 khi đến trường. Các ngày thứ 3 và thứ 5, học sinh được mặc tự do.