lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Đội ngũ giáo viên

Ngôi nhà Vietschool

Đội ngũ giáo viên

Banner

Giáo viên chủ nhiệm

Cô Bùi Thị Lương

Trình độ: Sư phạm tiểu học

Kinh nghiệm: 10 năm

Cô Tưởng Thị Thủy

Trình độ: Giáo dục tiểu học

Kinh nghiệm: 6 năm

Nguyễn Minh Chính

Trình độ: Giáo dục tiểu học

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Thị Hạnh

Trình độ: Giáo dục Tiểu học

Kinh nghiệm: 9 năm

Trần Thị Minh Huệ

Trình độ: Giáo dục Tiểu học

Kinh nghiệm: 1 năm

Kiều Trinh

Trình độ: Giáo dục Tiểu học

Kinh nghiệm: 4 năm

Phạm Thị Thu Hoài

Trình độ: Giáo dục Tiểu học

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Thu Trang

Trình độ: Giáo dục Tiểu học

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Thị Thúy

Trình độ: Giáo dục Tiểu học

Kinh nghiệm: 5 năm

Trần Ngọc Bảo Phương

Trình độ: Giáo dục Tiểu học

Kinh nghiệm: 2 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banner

Giáo viên bộ môn

Giáo viên thể dục:

–          Lê Ngọc Tuấn Anh

–          Trình độ: Đại học, Giáo dục thể chất

–          Đại học Sư phạm 2

–          Kinh nghiệm: 01 năm

Giáo viên Văn hóa Việt

–          Đỗ Thị Út Trang

–          Trình độ: Đại học, Văn học

–          Đại học KHXH và NV

–          Kinh nghiệm: 3 năm

Giáo viên STEAM

–          Nguyễn Tuấn Hiệp

–          Trình độ: Đại học, Điều khiển và Tự động hóa

–          Đại học Bách Khoa Hà Nội

–          Kinh nghiệm: 1 năm

Giáo viên Âm nhạc

–          Đào Văn Việt

–          Trình độ: Đại học, Thanh nhạc

–          Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

–          Số năm kinh nghiệm: 3 năm

Giáo viên Mỹ thuật

–          Nguyễn Thị Kiều Oanh

–          Trình độ: Đại học, Sư phạm Mỹ thuật

–          Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

–          Số năm kinh nghiệm: 2 năm

 

 

Giáo viên Văn hóa Đọc

–          Bùi Thị Hướng

–          Trình độ: Đại học, Thư viện thông tin

–          Đại học Văn hóa

–          Số năm kinh nghiệm: 9 năm

 

 

Giáo viên Vietskill

–          Nguyễn Thu Trang

–          Trình độ: Đại học, Sư phạm Ngữ văn

–          Đại học Giáo dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội

–          Kinh nghiệm: 1 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banner

Giáo viên tiếng Anh

Giáo viên thuộc Tổ Tiếng Anh của Vietschool sẽ đảm nhận việc giảng dạy các môn English (Tiếng Anh), Math (Toán), Sciences (Khoa học) bằng Tiếng Anh cho cả hai hệ: Hệ Việt và Hệ Mỹ.

Đứng đầu Tổ Tiếng Anh là tổ trưởng chịu trách nhiệm điều phối chung. Dưới tổ trưởng là các nhóm trưởng chuyên môn, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai chương trình giáo dục các môn do mình phụ trách, theo đúng kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt bởi Hội đồng Giáo dục của Nhà trường.

Giáo viên Tiếng Anh

–          Nguyễn Thái Hà

–          Trình độ: Đại học, Ngôn ngữ Anh

–          Số năm kinh nghiệm: 4 năm

Giáo viên Tiếng Anh

–          Trần Thị Phượng

–          Trình độ: Đại học, Sư phạm Tiếng Anh

–          Số năm kinh nghiệm: 4 năm

Giáo viên Tiếng Anh

–          Nguyễn Thị Mai

–          Trình độ: Đại học, Tiếng Anh

–          Số năm kinh nghiệm: 1 năm

 

Giáo viên Tiếng Anh

–          Trần Thị Thanh Huyền

–          Trình độ: Đại học, Sư phạm Tiếng Anh

–          Số năm kinh nghiệm: 10 năm

 

Giáo viên Tiếng Anh

–          Lê Thị Ngọc Anh

–          Trình độ: Đại học, Tiếng Anh

–          Số năm kinh nghiệm: 10 năm