lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Đội ngũ giáo viên

Ngôi nhà Vietschool

Đội ngũ giáo viên

Banner

Tổ tự nhiên

Giáo viên thuộc Tổ tự nhiên của Vietschool sẽ đảm nhận việc giảng dạy các môn Toán, Khoa học, STEAM của Vietschool.

Đứng đầu Tổ tự nhiên là tổ trưởng chịu trách nhiệm điều phối chung. Dưới tổ trưởng là các nhóm trưởng chuyên môn, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai chương trình giáo dục các môn do mình phụ trách, theo đúng kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt bởi Hội đồng giáo dục của Nhà trường.

Cố vấn cho hoạt động của Tổ chuyên môn là các chuyên gia của từng bộ môn. Cụ thể:

– Môn Toán: Cố vấn chương trình là GS. Hà Huy Khoái;

– Môn Khoa học: Cố vấn chương trình là PGS. Nguyễn Ái Việt và TS. Đặng Văn Sơn;

– Môn STEAM: Cố vấn chương trình là NG. Bùi Việt Hà và TS. Nguyễn Thế Trung.

Giáo viên của Tổ tự nhiên đều được Ban Giám hiệu, cùng các cố vấn chuyên môn, tuyển chọn và đào tạo kỹ càng, nhằm đáp ứng không chỉ yêu cầu của môn học, mà còn đủ khả năng để hiện thực hóa triết lý giáo dục và bộ giá trị cốt lõi của Vietschool.

banner

Tổ Xã hội

Giáo viên thuộc Tổ xã hội của Vietschool sẽ đảm nhận việc giảng dạy các môn Tiếng Việt, Lịch sử – Địa lý, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tìm hiểu Văn hóa Việt, Chương trình Vietskills.

Đứng đầu Tổ Xã hội là tổ trưởng chịu trách nhiệm điều phối chung. Dưới tổ trưởng là các nhóm trưởng chuyên môn, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai chương trình giáo dục các môn do mình phụ trách, theo đúng kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt bởi Hội đồng Giáo dục của Nhà trường.

Cố vấn cho hoạt động của Tổ chuyên môn là các chuyên gia của từng bộ môn. Cụ thể:

– Tiếng Việt: Cố vấn là TS. Nguyễn Ngọc Minh;

– Lịch sử, Xã hội: Cố vấn ThS. Nguyễn Quốc Vương;

– Môn Mĩ thuật: Cố vấn là Họa sĩ Lê Thiết Cương;

– Tìm hiểu Văn hóa Việt: Cố vấn là NNC. Phan Cẩm Thượng và TS. Nguyễn Thụy Anh;

– Chương trình Vietskills: Thiết kế và tổ chức triển khai bởi TS. Giáp Văn Dương, Hiệu trưởng Nhà trường.

Giáo viên của Tổ Xã hội đều được Ban Giám hiệu, cùng các cố vấn chuyên môn, tuyển chọn và đào tạo kỹ càng, nhằm đáp ứng không chỉ yêu cầu của môn học, mà còn đủ khả năng để hiện thực hóa triết lý giáo dục và bộ giá trị cốt lõi của Vietschool.

banner

Tổ Tiếng Anh

Giáo viên thuộc Tổ Tiếng Anh của Vietschool sẽ đảm nhận việc giảng dạy các môn English (Tiếng Anh), Math (Toán), Sciences (Khoa học), 21st Century Skills (Kỹ năng thế kỷ 21) bằng Tiếng Anh cho cả hai hệ: Hệ Việt và Hệ Mỹ.

Đứng đầu Tổ Tiếng Anh là tổ trưởng chịu trách nhiệm điều phối chung. Dưới tổ trưởng là các nhóm trưởng chuyên môn, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai chương trình giáo dục các môn do mình phụ trách, theo đúng kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt bởi Hội đồng Giáo dục của Nhà trường.

Cố vấn cho hoạt động của Tổ Tiếng Anh là các chuyên gia của từng bộ môn. Cụ thể:

– English: Cố vấn là TS. Châu Thủy Tiên;

– Math (Toán): Cố vấn là GS. Hà Huy Khoái;

– Sciences (Khoa học): Cố vấn là PGS. Nguyễn Ái Việt và TS. Đặng Văn Sơn;

– 21st Century Skills: Chương trình do HĐGD của Nhà trường biên soạn và phê duyệt.

Giáo viên của Tổ Tiếng Anh đều được Ban Giám hiệu, cùng các cố vấn chuyên môn, tuyển chọn và đào tạo kỹ càng, nhằm đáp ứng không chỉ yêu cầu của môn học, mà còn đủ khả năng để hiện thực hóa triết lý giáo dục và bộ giá trị cốt lõi của Vietschool.