Tiểu học - Vietschool - Tin tưởng - Tự hào

lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Tiểu học

Ngôi nhà Vietschool

Tiểu học

Banner

Giáo viên chủ nhiệm


Cô Tưởng Thị Thủy Trình độ: Giáo dục tiểu học Kinh nghiệm: 6 năm
Nguyễn Minh Chính Trình độ: Giáo dục tiểu học Kinh nghiệm: 4 năm
Trần Thị Minh Huệ Trình độ: Giáo dục Tiểu học Kinh nghiệm: 1 năm


Kiều Trinh Trình độ: Giáo dục Tiểu học Kinh nghiệm: 4 năm


Phạm Thị Thu Hoài Trình độ: Giáo dục Tiểu học Kinh nghiệm: 2 năm


Nguyễn Thu Trang Trình độ: Giáo dục Tiểu học Kinh nghiệm: 4 năm


Nguyễn Thị Thúy Trình độ: Giáo dục Tiểu học Kinh nghiệm: 5 năm


Trần Ngọc Bảo Phương Trình độ: Giáo dục Tiểu học Kinh nghiệm: 2 năm                

banner

Giáo viên bộ môn

Giáo viên thể dục: –          Lê Ngọc Tuấn Anh –          Trình độ: Đại học, Giáo dục thể chất –          Đại học Sư phạm 2 –          Kinh nghiệm: 01 năm Giáo viên Văn hóa Việt –          Đỗ Thị Út Trang –          Trình độ: Đại học, Văn học –          Đại học KHXH và NV –          Kinh nghiệm: 3 năm Giáo viên STEAM –          Nguyễn Tuấn Hiệp –          Trình độ: Đại học, Điều khiển và Tự động hóa –          Đại học Bách Khoa Hà Nội –          Kinh nghiệm: 1 năm Giáo viên Âm nhạc –          Đào Văn Việt –          Trình độ: Đại học, Thanh nhạc –          Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW –          Số năm kinh nghiệm: 3 năm Giáo viên Mỹ thuật –          Nguyễn Thị Kiều Oanh –          Trình độ: Đại học, Sư phạm Mỹ thuật –          Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW –          Số năm kinh nghiệm: 2 năm     Giáo viên Văn hóa Đọc –          Bùi Thị Hướng –          Trình độ: Đại học, Thư viện thông tin –          Đại học Văn hóa –          Số năm kinh nghiệm: 9 năm     Giáo viên Vietskill –          Nguyễn Thu Trang –          Trình độ: Đại học, Sư phạm Ngữ văn –          Đại học Giáo dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội –          Kinh nghiệm: 1 năm                  

banner

Giáo viên tiếng Anh

Giáo viên thuộc Tổ Tiếng Anh của Vietschool sẽ đảm nhận việc giảng dạy các môn English (Tiếng Anh), Math (Toán), Sciences (Khoa học) bằng Tiếng Anh cho cả hai hệ: Hệ Việt và Hệ Mỹ.

Đứng đầu Tổ Tiếng Anh là tổ trưởng chịu trách nhiệm điều phối chung. Dưới tổ trưởng là các nhóm trưởng chuyên môn, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai chương trình giáo dục các môn do mình phụ trách, theo đúng kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt bởi Hội đồng Giáo dục của Nhà trường.

Giáo viên Tiếng Anh –          Nguyễn Thái Hà –          Trình độ: Đại học, Ngôn ngữ Anh –          Số năm kinh nghiệm: 4 năm Giáo viên Tiếng Anh –          Trần Thị Phượng –          Trình độ: Đại học, Sư phạm Tiếng Anh –          Số năm kinh nghiệm: 4 năm Giáo viên Tiếng Anh –          Nguyễn Thị Mai –          Trình độ: Đại học, Tiếng Anh –          Số năm kinh nghiệm: 1 năm   Giáo viên Tiếng Anh –          Trần Thị Thanh Huyền –          Trình độ: Đại học, Sư phạm Tiếng Anh –          Số năm kinh nghiệm: 10 năm   Giáo viên Tiếng Anh –          Lê Thị Ngọc Anh –          Trình độ: Đại học, Tiếng Anh –          Số năm kinh nghiệm: 10 năm