lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Hội đồng cố vấn

Ngôi nhà Vietschool

Hội đồng cố vấn

Banner

Chủ tịch hội đồng

TS. Giáp Văn Dương

Hội đồng Giáo dục của nhà trường là nơi quyết định và chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến chương trình giáo dục của nhà trường.

Chủ tịch hội đồng giáo dục là TS. Giáp Văn Dương, người đã có trải nghiệm của nhiều nền giáo duc khác nhau, đồng thời cũng là người hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

TS. Giáp Văn Dương tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Viên (Áo) năm 2006 và có nhiều năm học tập làm việc tại nước ngoài (Hàn Quốc, Áo, Anh, Singapore).

Năm 2013, TS. Giáp Văn Dương trở về Việt Nam để hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

banner

Hiệu trưởng Nhà trường

TS. Nguyễn Thị Lê Hương

Hiệu trưởng của Nhà trường là TS. Nguyễn Thị Lê Hương tốt nghiệp Tiến sĩ Toán tại XXX và Quản lý giáo dục năm 1998 tại Anh.

TS. Nguyễn Thị Lê Hương là người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục. Trước khi làm Hiệu trưởng của Vietschool, TS. Nguyễn Thị Lê Hương là Phó Giám đốc Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, nơi có nhiều nhà khoa học nổi tiếng trong và ngoài nước đến làm việc.

banner

Đội ngũ giáo viên nhà trường

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Đội ngũ  giáo viên  của nhà trường là những người được tuyển chọn và đào tạo kỹ  càng.

Tất cả giáo viên, nhân viên của nhà trường đều được đào tạo bài bản và chu  đáo qua khóa học “Nhà giáo khai sáng” do TS. Giáp Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục của Nhà trường trực tiếp đào tạo.

Sau khi hoàn thành khóa học này, các thầy cô của Nhà trường không chỉ là những người giảng dạy đơn thuần, mà trở thành những nhà giáo đích thực, nhân văn và khai phóng.

Cụ thể:

Tất cả giáo viên của Nhà trường đều thấm nhuần triết lý giáo dục về “ Đào tạo con người tự do, có khả năng lãnh đạo bản thân, làm chủ cuộc sống”  và bộ giá trị cốt lõi “Chân – Thiện – Mỹ – Hòa” của Nhà trường.

Nhờ đó, khi làm công việc giảng dạy, nhà giáo của Vietschool sẽ không chỉ giảng dạy như một công việc chuyên môn để kiếm sống, mà làm việc trong tâm thế của một nhà giáo đích thực, nhân văn và khai sáng.

Một nhà giáo như thế vừa là một nhà lãnh đạo, một nhà quản lý, một chuyên gia, và một hình mẫu để học sinh noi theo.

Vì sao Vietschool lại đầu tư để đào tạo và phát triển đội ngũ giáo viên như vậy?

Vì với trọng trách dẫn dắt của một lớp học sinh đi về phía tương lai, các nhà giáo bắt buộc phải có phẩm chất, và phải làm việc như những nhà lãnh đạo.

Với công việc quản lý một lớp học với rất nhiều hoạt động, hợp tác và chương trình, nhà giáo bắt buộc phải làm việc như một nhà quản lý.

Với việc giảng dạy chuyên môn,  nhà giáo phải là chuyên gia của lĩnh vực mình giảng dạy. và đối tượng làm việc là trẻ em, nhà giáo được yêu cầu không chỉ là chuyên gia về lĩnh vực chuyên môn, mà còn phải chuyên gia về con người và những vấn đề mà con người phải đối mặt.

Trẻ học cách ứng xử chủ yếu qua quan sát và bắt chước người lớn. Vì thế, nhà giáo chính là hình mẫu tự nhiên để trẻ noi theo.

Đó là những phẩm chất của nhà giáo Vietschool. Đó là những nhà giáo đích thực, nhân văn và khai phóng.