Hội đồng cố vấn

TS. DIÊU LAN PHƯƠNG – CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ĐỌC

Từ năm 2002 đến nay, TS. Diêu Lan Phương đảm nhiệm chức danh Giảng viên lý luận văn học tại Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà...

TS. NGÔ VŨ THU HẰNG – CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC CỦA VIETSCHOOL

TS. Ngô Vũ Thu Hằng từng tốt nghiệp thủ khoa Thạc sĩ về Lý thuyết và Phương pháp Dạy học Tiểu học tại ĐHSP Hà Nội năm 2006. Sau đó, Tiến sĩ được nhận học...