Giới thiệu chung - Vietschool - Tin tưởng - Tự hào

lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955 (TS) - 024.3201.7755 (VP)

Giới thiệu chung

Mục tiêu

– Giúp trẻ trở thành những người tự tin, có khả năng làm việc chủ động, tự lập trong cuộc sống, tư duy độc lập. Giúp trẻ có khả năng thích ứng tốt với môi trường sống xung quanh, biết tôn trọng bản than, thế giới quanh mình, từ đó tạo nền tảng vững chắc từ tri thức đến kỹ năng giúp để trẻ có thể vững bước vào bậc Tiểu học.

– Đồng thời, cùng với chương trình bản sắc, Mầm non Vietschool giúp trẻ kế thừa các giá trị truyền thống, yêu nước Việt Nam, yêu văn hóa Việt, được trang bị những phẩm chất, kĩ năng cốt lõi cần thiết để sẵn sàng hội nhập quốc tế, trở thành công dân toàn cầu.

Tầm nhìn

– Xây dựng các thế hệ học sinh được trang bị đầy đủ tri thức, năng lực, phẩm chất để sẵn sàng hội nhập thế giới, phát triển bản thân và sống hạnh phúc trong tương lai

Triết lý giáo dục

– Triết lý giáo dục của Vietschool là “Giáo dục và phát triển con người toàn diện, biết lãnh đạo bản thân, làm chủ cuộc sống”.

– Triết lý giáo dục cùng với phương pháp giáo dục, sứ mệnh và tầm nhìn, tạo thành nền tảng tinh thần vững chắc của Vietschool, chi phối mọi hoạt động giáo dục của Nhà trường

Sứ mệnh

– Đào tạo ra các công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam

Slogan – “Vietschool: Tin tưởng – Tự hào”

– Vietschool mong muốn và quyết tâm trở thành ngôi trường được cha mẹ tin tưởng về chất lượng giáo dục , học sinh tự hào vì những năm tháng được học tập, rèn luyện và trưởng thành dưới mái trường

Nhiệm vụ của Nhà trường

– Cung cấp dịch vụ giáo dục hiện đại và toàn diện

– Tìm hiểu và hỗ trợ phát triển tối đa nội lực ở mỗi trẻ