lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Tham quan – dã ngoại

Tham quan – dã ngoại

Vietschool tổ chức các hoạt động tham quan dã ngoại như một hoạt động giáo dục bổ trợ, nhằm tạo cơ hội cho các em học sinh có được trải nghiệm thực tế cuộc sống.

Hoạt động tham quan dã ngoại như một hoạt động giáo dục bổ trợ, nhằm tạo cơ hội cho các em học sinh có được trải nghiệm thực tế cuộc sống.

Những buổi thăm quan dã ngoại được nhà trường tổ chức lồng ghép với các hoạt động tập thể phong phú giúp học sinh tăng cường vận động, phát triển kỹ năng đội nhóm, trải nghiệm và ghi nhớ kiến thức thực tế tốt hơn.

Việc tổ chức tham quan dã ngoại được tổ chức cân đối với lịch học chính khóa, đảm bảo yếu tố an toàn. Lịch tham quan dã ngoại sẽ được thông báo cho các bậc phụ huynh học sinh trước khi hoạt động diễn ra một tuần.

Vietschool: Tin tưởng – Tự hào