Dịch vụ đưa đón - Vietschool - Tin tưởng - Tự hào

lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Dịch vụ đưa đón

Dịch vụ xe buýt là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp theo khả năng đáp ứng của Nhà Trường và nguyện vọng của Phụ huynh.

Nhà trường cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh với hai hình thức Tại nhàTại điểm.

Dưới đây là một số lưu ý dành cho Phụ huynh khi sử dụng dịch vụ xe buýt của Trường:   

– Phụ huynh phải đưa học sinh đến điểm đón và có mặt tại điểm trả học sinh trước ít nhất 5 phút trước giờ xe đến để đảm bảo lịch trình;

– Xe chỉ dừng đợi tại điểm đón trả đúng 1 phút để đảm bảo lịch trình. Trường hợp phụ huynh không đến đúng giờ quy định, xe sẽ đưa học sinh đến điểm đón cuối cùng. Giáo viên PCN/ Monitor sẽ chịu trách nhiệm trông trẻ tại địa chỉ phù hợp gần điểm trả cuối cùng  và liên lạc với phụ huynh đến đón con. Sau 30 phút nếu không liên lạc được với phụ huynh, giáo viên PCN/Monitor cần liên lạc với Bộ phận Dịch vụ học đường/Ban giám hiệu để xin ý kiến chỉ đạo.

– Đăng ký thêm:

+ Phụ huynh có nhu cầu đăng ký xe đưa đón học sinh cần đăng ký với Nhà trường trước ngày 30/07 hàng năm.

+ Trường hợp phát sinh nhu cầu đi xe bus trong năm học, phụ huynh đăng ký với Nhà trường trước ngày 25 hàng tháng. Trên cơ sở các tuyến xe hiện có và số lượng học sinh trên mỗi tuyến, Nhà trường sẽ thông báo với phụ huynh về tuyến xe hoặc từ chối cung cấp dịch vụ.

– Ngưng sử dụng dịch vụ:

+ Phụ huynh nộp phiếu hủy dịch vụ cho Nhà trường trước ngày 25 hàng tháng.

+ Học sinh sẽ được tính hủy dịch vụ vào ngày mùng 1 tháng tiếp theo.

– Trường hợp học sinh không đi xe do phát sinh đột xuất:

+ Phụ huynh phải thông báo cho giáo viên CN/giáo viên PCN ít nhất 1h trước giờ đón hoặc trả. Ngay sau khi nhận được thông tin, giáo viên CN/giáo viên PCN có trách nhiệm thông báo với giáo viên phụ trách đón trả học sinh tại trường để quản lý và đón trả học sinh theo quy định, đồng thời thông báo với Giáo viên PCN/Monitor phụ trách xe.

+ Trường hợp phụ huynh không thông báo nhưng giáo viên chủ nhiệm không thấy học sinh đến lớp, giáo viên chủ nhiệm cần thông báo cho giáo vụ và giáo viên PCN. Giáo viên PCN liên hệ với phụ huynh để thăm hỏi và xác nhận lại sự vắng mặt của học sinh.

– Trường hợp người lạ đón học sinh:

+ Người lạ trong trường hợp này được hiểu là không phải phụ huynh học sinh hoặc người thân đã được đăng ký, và không trình được thẻ đón học sinh.

+ Giáo viên PCN/Moniotor kiểm tra trên danh sách có thông tin về việc phụ huynh có thông báo yêu cầu cho phép người lạ đón học sinh hay không. Nếu có, giáo viên PCN/Monitor cần liên hệ số điện thoại phụ huynh để xác minh yêu cầu. Đồng thời giao tiếp và sử dụng thái độ của học sinh đối với người đến đón để xác định nhân thân. Khi thấy chắc chắn rằng người đón học sinh đã được phụ huynh xác nhận thì yêu cầu người đón ký vào biên bản hoặc sổ đón trả, đồng thời chụp ảnh người đón trước khi trả học sinh để làm bằng chứng.

– Trường hợp không đón/ trả được học sinh:

+ Trường hợp học sinh đến muộn: Nếu học sinh trễ xe buýt, phụ huynh phải sắp xếp phương tiện tự túc để đưa học sinh đến trường. Việc vắng/trễ do lý do không sắp xếp được phương tiện di chuyển sẽ được xem là vắng/trễ không phép

+ Trường hợp không có phụ huynh đón: Khi không có người đón thì xe sẽ đưa học sinh đến điểm trả cuối cùng, phụ huynh phải sắp xếp phương tiện tự túc để đón học sinh và chịu chi phí trông vượt giờ theo quy định của nhà trường.

– Trường hợp trễ giờ đón học sinh: Trường hợp trễ giờ do tình hình giao thông thực tế như kẹt xe, cấm lưu thông do sửa chữa cầu, đường, v.v, giáo viên PCN/Monitor chủ động thông báo cho BP. Dịch vụ học đường và phụ huynh về tình trạng hiện tại và dự kiến thời gian xe sẽ đến điểm đón, đến trường.

– Trường hợp trễ giờ trả học sinh: Giờ trả học sinh có thể thay đổi do tình hình giao thông thực tế như kẹt xe, cấm lưu thông do sửa chữa cầu, đường, v.v, nhưng không được quá 15 phút, hoặc nếu thấy tình trạng quá thời gian trên giáo viên PCN/Monitor sẽ chủ động nhắn tin tới các phụ huynh.