lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Câu lạc bộ ngoại khóa

Câu lạc bộ ngoại khóa

Vietschool tổ chức các Câu lạc bộ ngoại khóa để tạo điều kiện cho học sinh được trải nghiệm cuộc sống và phát triển hơn nữa năng lực cá nhân, theo sở thích và lựa chọn của bản thân và gia đình.

Danh sách các Câu lạc bộ ngoại khóa sẽ được cập nhật vào đầu học kỳ và thông báo cho phụ huynh và học sinh để đăng ký nếu có nhu cầu. Một số Câu lạc bộ tiêu biểu dự kiến có thể kể đến như:

– Câu lạc bộ Âm nhạc

– Câu lạc bộ Hội họa

– Câu lạc bộ Đọc sách

– Câu lạc bộ Robotics

– Câu lạc bộ Cờ vua

– Câu lạc bộ Bóng rổ

– V.v…

Các câu lạc bộ do học sinh tự tổ chức ngoài thời gian học, trên tinh thần tự nguyện, dưới sự bảo trợ, giám sát an toàn của nhà trường và hướng dẫn chi tiết của giáo viên.

Vietschool: Tin tưởng – Tự hào