Lộ trình học tập - Vietschool - Tin tưởng - Tự hào

lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955 (TS) - 024.3201.7755 (VP)

Lộ trình học tập

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Học sinh Vietschool hiểu rõ lộ trình học tập ngay từ khi gia nhập trường. Tùy theo hệ học, học sinh sẽ định hướng lựa chọn lộ trình học tập khác nhau. Theo đó, học sinh Hệ Việt sẽ định hướng học đại học trong nước, còn học sinh Hệ Mỹ sẽ định hướng du học. Học sinh có thể đễ dàng chuyển hệ khi có nhu cầu, vì chương trình học tập của cả hai hệ được thiết kế trên cơ sở tham chiếu đến Chương trình Giáo dục Quốc gia của Việt Nam và Chuẩn Giáo dục của Hoa Kỳ (CCSS, NGSS). Chi tiết của lộ trình học tập được trình bày trong hình bên dưới.

GHI CHÚ:

Hệ Việt: Chương trình Giáo dục Chính quy của Vietschool, xây dựng dựa trên Chương trình Giáo dục Quốc gia, các chương trình giáo dục bổ trợ, chương trình bản sắc Vietschool, có tham chiếu đến chuẩn giáo dục của Hoa Kỳ và nhất quán với triết lý giáo dục và bộ giá trị cốt lõi của Nhà trường.

Hệ Mỹ: Chương trình Song ngữ của Vietschool, gồm Chương trình Chính quy (Tiếng Việt) và các môn English/Language, Art, Math, Science (Tiếng Anh, Toán, Khoa học) học bằng Tiếng Anh theo Chuẩn Giáo dục CCSS, NGSS của Hoa Kỳ, và nhất quán với triết lý giáo dục và bộ giá trị cốt lõi của Nhà trường.

TOEFL Primary: Kỳ thi Tiếng Anh, lấy chứng chỉ TOEFL Primary cho các học sinh lớp 1- 5 có nhu cầu.

TOEFL Junior: Kỳ thi Tiếng Anh, lấy chứng chỉ TOEFL Junior cho các học sinh lớp 6- 8 có nhu cầu.

TOEFL: Kỳ thi Tiếng Anh, lấy chứng chỉ TOEFL sử dụng toàn cầu, cho các học sinh lớp 9-12 có nhu cầu.

SAT10: Kỳ thi tiêu chuẩn dùng dành để đánh giá trình độ học trong các trường học ở Mỹ, đặc biệt ở bậc Tiểu học và Trung học Cơ sở.

PSAT: Kỳ thi tiêu chuẩn, tương tự như SAT nhưng ở mức độ dễ hơn, dành cho học sinh lớp 9-11, dùng để sát hạch học sinh có nhu cầu vào học các trường Đại học và Cao đẳng ở Mỹ sau này.

SAT: Kỳ thi tiêu chuẩn dành cho học sinh lớp 11-12, dùng để sát hạch học sinh có nhu cầu vào học các trường Đại học và Cao đẳng ở Mỹ.