Chương trình THCS & THPT – Vietschool – Tin tưởng – Tự hào

lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Chương trình THCS & THPT

Năm 2020, Vietschool dự kiến khai giảng Trường Phổ thông Liên cấp tại cơ sở 2, Khu đô thị Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hiện tại các thủ tục đang được hoàn tất để chuẩn bị cho Lễ Khởi công xây dựng trường tại cơ sở này.

Chương trình Giáo dục bậc Trung học Cơ sở (THCS) và Trung học Phổ thông của Vietschool sẽ được triển khai từ năm học 2020-2021 tại Trường PTLC Vietschool tại Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

Triết lý giáo dục, Giá trị cốt lõi, Phương pháp giáo dục và Nội dung Chương trình các chương trình giáo dục bổ trợ và chương trình bản sắc của Vietschool được phát triển xuyên suốt từ bậc Mầm non đến Trung học phổ thông, đảm bảo sự nhất quán và tinh thần giáo dục khai phóng chung của toàn hệ thống.

Hiện tại, Trường PTLC Vietschool tại Khu đô thị Đặng Xá đang được thiết kế và sẽ sớm khởi công để đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch.

Một số phối cảnh của Trường PTLC Vietschool tại Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội.