Hội đồng cố vấn

TS. DIÊU LAN PHƯƠNG – CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ĐỌC

TS. Diêu Lan Phương tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn năm 2001 và là người đạt bằng giỏi duy nhất của niên khóa 42. Năm 2011, cô...

TS. NGUYỄN THẾ TRUNG – CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ/STEAM

TS. NGUYỄN THẾ TRUNG – CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ/STEAM TS. Nguyễn Thế Trung học chuyên Toán Tổng hợp Hà Nội, từng giành giải nhì Toán quốc tế năm 1995 tại Canada. Từ năm...

NHÀ NGHIÊN CỨU PHAN CẨM THƯỢNG – CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA VIỆT

NHÀ NGHIÊN CỨU PHAN CẨM THƯỢNG – CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA VIỆT Phan Cẩm Thượng là nhà nghiên cứu văn hóa uy tín hàng đầu hiện nay, đặc biệt là lĩnh vực mỹ...

TS. ĐẶNG VĂN SƠN – CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC STEAM TẠI VIETSCHOOL

  TS. ĐẶNG VĂN SƠN – CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC STEAM TẠI VIETSCHOOL TS. Đặng Văn Sơn được đào tạo Thạc sĩ tại Hàn Quốc, bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành...

GIÁO SƯ, TIẾN SỸ KHOA HỌC HÀ HUY KHOÁI – CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC CỦA VIETSCHOOL

  GIÁO SƯ, TIẾN SỸ KHOA HỌC HÀ HUY KHOÁI – CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC CỦA VIETSCHOOL Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Hà Huy Khoái là một nhà toán học xuất sắc...