Triết lý Giáo dục Vietschool – Hệ thống trường Vietschool
Các khóa học đã đăng ký

Triết lý Giáo dục Vietschool

MỤC LỤC [Ẩn]

  Tuy khác nhau về tên gọi hay mô hình, nhưng về cơ bản, các hệ thống giáo dục hiện thời trên khắp thế giới đang đào tạo con người theo hai hướng: Trở thành con người công cụ, sống và làm việc như một công cụ, theo sự sắp đặt của người khác; Trở thành con người tự do có khả năng làm chủ cuộc đời mình, vì thế có khả năng tự hoàn thiện bản thân và sống một cuộc đời ý nghĩa.

  Vietschool đã xây dựng hệ thống giáo dục theo hướng khai phóng và khai sáng để đào tạo những con người tự do, có khả năng lãnh đạo bản thân, làm chủ cuộc sống. Đó là triết lý giáo dục và cũng là mục tiêu hướng đến của mọi hoạt động giáo dục tại Vietschool. Vietschool đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nội dung chương trình và triển khai các hoạt động theo mô hình giáo dục khai phóng.

  Triết lý Giáo dục Vietschool

  Học sinh Vietschool được tạo điều kiện để có nhiều trải nghiệm, đặc biệt trong các lĩnh vực thuộc về nhân văn và phẩm cách con người, nhờ đó mà phát triển toàn diện theo chiều rộng, đồng thời tìm ra điểm mạnh để phát triển về chiều sâu. Vì lẽ đó, chương trình giáo dục của Vietschool không chỉ tập trung vào kiến thức học thuật như chương trình giáo dục thông thường, mà dành phần lớn thời lượng cho việc phát triển năng lực lãnh đạo bản thân, kỹ năng làm chủ cuộc sống, và đặc biệt là chương trình cá nhân hóa thông qua các dự án phù hợp với năng lực của từng học sinh.

  Chương trình giáo dục của Vietschool không chỉ giúp học sinh chiếm lĩnh tri thức, mà còn tự mình tạo ra tri thức mới thông qua trải nghiệm. Không chỉ chú trọng tri thức bên ngoài, ứng xử với những vấn đề bên ngoài, mà còn giúp học sinh nhận thức bản thân và làm chủ thế giới nội tâm, có khả năng đối mặt với những vấn đề của đời sống hàng ngày, những vấn đề nhân sinh cơ bản nhất.

  Nhờ đó, học sinh Vietschool có được khả năng làm chủ sự trưởng thành của bản thân, tự tạo ra chính mình, phát triển tốt nhất năng lực và sống một cuộc đời ý nghĩa. Để sau này, các em tự tin bước vào đời và không lạc lối, cho dù phải đối mặt với những thử thách mà thế hệ trước chưa từng hình dung đến. Khi đó, các em sẽ thực sự trở thành những con người tự do, có khả năng lãnh đạo bản thân, làm chủ cuộc sống.

  Thông tin liên hệ

  ĐĂNG KÝ TÌM HIỂU THÔNG TIN VIETSCHOOL

  Nhà trường sẽ phản hồi Quý phụ huynh trong 24h. Xin cảm ơn!

  icon