GS. TS. Trần Nho Thìn: Cố vấn môn Văn hóa Việt – Hệ thống trường Vietschool
Các khóa học đã đăng ký

GS. TS. Trần Nho Thìn

Cố vấn môn Văn hóa Việt

MỤC LỤC [Ẩn]

  • Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
  • Nghiên cứu sinh tại Viện Đông phương học, Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô
  • Giảng viên Khoa Văn học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội
  • Tham gia Đề tài KH&CN các cấp như: "Một số khái niệm cơ bản của văn hóa và văn học trung đại trong Truyện Kiều" (chủ trì), Đề tài NCKH CB.03.28, đề tài cấp Trường ĐHKHXHNV; "Phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam" (chủ trì), mã số  QGTĐ 14.01, đề tài cấp ĐHQG Hà Nội; "Tư tưởng lý luận văn nghệ ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay" (tham gia), ĐTQG.2014-G/03, Đề tài khoa học Hội đồng Lý luận Văn học nghệ thuật Trung ương...
  • Giải thư­ởng: giải "Công trình khoa học tiêu biểu" của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2008 cho công trình Văn học trung đại Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa, giải "Đồng Sách hay" của Hiệp hội Xuất bản Việt Nam năm 2012 cho cuốn Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX.

  Mới hơn


  Thông tin liên hệ

  ĐĂNG KÝ TÌM HIỂU THÔNG TIN VIETSCHOOL

  Nhà trường sẽ phản hồi Quý phụ huynh trong 24h. Xin cảm ơn!

  icon