Thiếu lâm Long Phi

Vài tấm ảnh cùng thầy và các huynh đệ môn phái Thiếu lâm Long Phi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *