Đổi chỗ 2 phần tử nhập từ bàn phím

Hỏi – ĐápDanh mục đơn: ScratchĐổi chỗ 2 phần tử nhập từ bàn phím
dainganxanh Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Đổi chỗ hai số được nhập từ bàn phím. (thuật toán đơn giản cho các bé)

Qua bài này học sinh hiểu rõ các khái niệm:
– Biến
– Gán giá trị cho biến;
– Giá trị chứa trong biến tại thời điểm t.

1 Answers
dainganxanh Nhân viên trả lời 10 tháng trước