Đêm mưa

Em thấy không mưa xong trời lại tạnh

Trăng dịu dàng lại e ấp bên mây

Làn sương mỏng xua tan trời oi bức

Gió vỗ về nâng giấc những chồi non

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.