Bến Tre tháng 3 – 2016

Không mang súng nên bắn bằng phone được mấy tấm.

Thành phố bến tre, tháng 3 năm 2016

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *