Báo đoảng

Hôm trước báo Dân Việt đã gọi cây Điều là Cacao, nay lại đến ông Pháp Luật gọi cái nhà cháy là cây rựa!

Dưới tấm hình chụp ngôi nhà cháy rụi có dòng chữ “Trung và cái rựa gây án”. Cái rựa cỡ đó mà không gây án mới lạ! 🙂

Haiz…!

[Hình: Fullscreen%252520capture%2525201122011%2...AM.bmp.jpg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.